23

Saturday, September

Egzekucje komornicze

Problemy selekcji negatywnej
 /  / Problemy selekcji negatywnej
Problemy selekcji negatywnej

Problemy selekcji negatywnej

Problemy, jakie przynosi selekcja negatywna i ryzyko nadużycia, stanowią poważną przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu rynków finansowych. Jednak i w tym przypadku pośrednicy finansowi są w stanie je zniwelować. Jeżeli w gospodarce występują instytucje pośrednictwa finansowego, posiadacze niewielkich oszczędności mogą przekazywać swoje fundusze na rynki finansowe, pożyczając je godnym zaufania pośrednikom – powiedzmy Bankowi Uczciwego Johna – którzy z kolei pożyczają te fundusze albo udzielając kredytów, albo inwestując w papiery wartościowe takie jak akcje czy obligacje. Działające z powodzeniem instytucje pośrednictwa finansowego osiągają wyższe zyski ze swoich inwestycji, ponieważ są lepiej niż osoby prywatne przygotowane do oceny ryzyka kredytowego i redukowania dzięki temu strat związanych z negatywną selekcją. Poza tym, pośrednicy finansowi mają większe zyski, ponieważ rozwinęły praktykę monitorowania stron, którym udzielają kredytów, przez co zmniejszają straty wynikające z ryzyka nadużycia. W rezultacie instytucje te mogą sobie pozwolić na wypłatę odsetek posiadaczom lokowanych za ich pośrednictwem oszczędności lub zaoferowanie im wielu usług, i jeszcze osiągają zyski. Sukcesu pośredników finansowych dowodzi fakt, że większość Amerykanów inwestuje swoje oszczędności za ich pomocą i u nich zaciąga pożyczki. Instytucje pośrednictwa finansowego odgrywają zasadniczą rolę w poprawianiu efektywności gospodarki, ponieważ pomagają rynkom finansowym przesyłać fundusze od oszczędzających?pożyczkodawców do ludzi, którzy mają produktywne możliwości inwestycyjne.

About the author:

Related posts