23

Saturday, September

Egzekucje komornicze

Odszkodowanie za błąd lekarski
 /  / Odszkodowanie za błąd lekarski
Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski

Na odszkodowanie za błąd lekarski składają się trzy formy rekompensaty to odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta. Odszkodowanie odnosi się do strat poniesionych przez pacjenta w wyniku popełnienia takiego błędu. Na wyliczenie składa się zakup leków, dojazd do szpitala, dodatkowe zabiegi i badania medyczne, ale również przystosowanie mieszkania dla osoby chorej. Zadośćuczynienie natomiast jest jednorazową formą pomocy dla poszkodowanego w związku z poniesionymi przez pacjenta startami psychicznymi i fizycznymi. Przy wysokości znaczenie mają wiek pacjenta, stopień jego poszkodowania, uszczerbek na zdrowiu, bezradność życiowa i inne aspekty mające wpływ na ogólne funkcjonowanie. Pacjent ma również prawo do uzyskania renty. Celem takiej rekompensaty jest zapewnienie pacjentowi możliwości pokrycia cyklicznych kosztów np. związanych z przyjmowanie stałych leków, korzystania z opieki i rehabilitacji specjalistycznej. Renta zazwyczaj jest wielokrotnie wyższa, gdyż będzie wypłacana przez dłuższy czas potrzebny pacjentowi.

About the author:

Related posts