23

Saturday, September

Egzekucje komornicze

Egzekucje komornicze
 /  /  /  /  /  / Egzekucje komornicze
Egzekucje komornicze

Egzekucje komornicze

Czym są egzekucje komornicze
Egzekucje komornicze to ostateczne działania, które prowadzi komornik. Polegają na tym, że zajmuje on część wynagrodzenia dłużnika, ponieważ nie spłacał on zaległości.

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa w oparciu o wyroki sądu. Zazwyczaj biuro komornika znajduje się przy sądzie rejonowym i wykonuje wyroki wydawane przez sędziów orzekających w tym sądzie.

Komornik nie może zająć całej pensji, musi pozostawić określoną przepisami część na życie dłużnika. W Polsce wielu ludzi unika spłaty należności i ukrywa swoje dochody przed komornikiem, by nie zostały przez niego zajęte. Zdarza się, że komornik, mimo wyroku sądu, latami nie może odzyskać należności, bo dłużnik oficjalnie nie wykazuje żadnych dochodów.

Komornik może zająć z pensji jedynie jej część. Na koncie dłużnika musi pozostać kwota, która wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Poza pieniędzmi, komornik może zająć też majątek trwały dłużnika, który do niego należy. Nie wolno mu jednak zająć majątku, który służy do wykonywania obowiązków służbowych ani żywności, czy opału.

Sprawy komornicze często są wielowątkowe a osoby popadające w dług czasami nie do końca są same winne swojej sytuacji. Rolą komornika jest jedynie wyegzekwować zadłużenie, oceną sytuacji zajmuje się sąd.

About the author:

Related posts