23

Saturday, September

Egzekucje komornicze

Analiza finansowa
 /  / Analiza finansowa
Analiza finansowa

Analiza finansowa

Analiza finansowa obejmuje wszystkie działania analityczne bardzo przydatne w procesie decyzyjnym. Dostarcza wiele dokładnych informacji o kondycji kapitałowo – majątkowej i finansowej danej firmy. Zmierza do sprawdzenia zjawiska, jakie jest badane poprzez zapisanie zależności przyczynowo ? skutkowych. Wykrywa wszelkie niedomagania efektywności zarządzania rożnymi zasobami oraz zdecydowanie pomaga w ich identyfikacji. Analiza finansowa oceniając lata wstecz, dąży w sposób naturalny również do tego, aby zdecydowanie usprawnić działalność bieżącą jednostki, poprawić ją i przede wszystkim udoskonalić, sprawić, aby wszystkie przychody i wyniki finansowe rosły znacznie szybciej od wzrostu kosztów. Żadna, nawet bardzo pełna analiza osiągnięć firmy w przeszłości nie jest całkiem pełna, jeśli nie wykaże, jak osiągnięcia te wpłyną ? negatywnie czy pozytywnie ? na działalność i rozwój firmy w przyszłych latach. Analizujmy ubiegłe lata po to, aby ukształtować najlepszą przyszłość firmy. Analiza finansowa jest integralnym etapem analizy ekonomicznej jednostki.

About the author:

Related posts